Повече от 25 години
качество и професионализъм

История

Строително дружество ЕТ „ЕМ-Емил Митев”, е създадено през 1991 г., с решение на Софийски Градски Съд.  Фирмата е вписана в търговския регистър с фирмено дело № 7417 / 91г., парт. № 25623, т. 172, р. VІ, стр. 139.

Дружеството е член на Камарата на строителите в България от 2008 г. Вписано е в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи първа група и по чл.137, ал.1, буква „М” и т.2, буква „з” (за работа на обекти „паметници на недвижимото културно наследство“). То е сертифицирано по ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS и притежава застраховка за професионална отговорност в проектирането и строителството за обекти първа категория, както и застраховка на работници и служители.

Мисия и отговорност

 

В дейността си дружеството обръща особено внимание на качественото изпълнение, спазване на сроковете на договорите, на безопасните условия на труд на работниците. От 2008г. в състава има обучени и лицензирани отговорници по Закона за безопасни условия на труд и на система за контрол на качеството и система за опазване на околната среда. Дружеството е редовен данъкоплатец и коректен партньор. То не е обект на запори и заведени съдебни дела. Не е имало случаи на трудови злополуки. Работниците и служителите са обезпечени със застраховки, работни облекла, обувки, лични предпазни средства, каски, колани и др. Ежегодно се провеждат профилактични медицински прегледи.

 

Основна дейност

 

По-голямата част от персонала работи съвместно повече от 25 години. В началото в държавни строителни предприятия /Софстрой/, а от 1993г. във фирмата. Опита на техническия и изпълнителен състав е развиван в широк кръг от строителни обекти в България, Русия, Либия, Германия и др. На граждански правоотношения в дружеството са ангажирани: архитект, специалист по паметниците на културата и трима реставратори-консерватори.

Основната дейност на компанията е насочена към изпълнение на представителни обекти:

  • реставрация на сгради - паметници на културата (църкви, музеи, манастири);

  • ремонти на сгради на посолства, луксозни търговски обекти, магазини, театри;

  • реновиране на административни сгради;

  • изграждане на нови, ремонт и поддръжка на съществуващи банкови офиси по възприетите банкови стандарти;

 

Екип

 

На трудов договор в дружеството е ангажиран следният личен състав:

  • Строителни инженери - 4 бр.;

  • Строителни техници - 2 бр.;

  • Инженер-химик (реставратор);

  • Технически изпълнител;

  • Счетоводител;

  • Работници – 26 бр.

 

Техническо оборудване и инвентар

 

Дружеството разполага със собствен транспорт, скелета (стационарни и подвижни), професионални ръчни и механизирани инструменти, ударно-пробивни машини и инструменти на фирмите „Хилти”, „Бош”, „Канго” и др. Ползват се собствени ъглошлайфи, циркуляри, варомешалки, влагоуловители, калорифери, газови отоплителни тела „Ракети” и ръчни инструменти за реставрационна и ремонтна дейност. Необходимата тежка механизация се наема от специализирани фирми. Притежава собствен лекотоварен транспорт.

 

Партньори

 

Снабдяването на обектите е организирано с договори с фирми доставчици, а малките доставки и консумативи - със собствен транспорт и шофьор-снабдител.

При поискване можем да представим референции и препоръки от клиенти на дружеството.

 

Image

СТРОИТЕЛСТВО

Image

РЕМОНТИ

Image

РЕСТАВРИРАНЕ

Image

ИНЖЕНЕРИНГ

logo.png

Полезни връзки

Услуги

Контакти

Адрес: гр. София, бул. „Пенчо Славейков“ № 32, ап.24
Мобилен: +359 888 627 573
Телефон: +359 2 479 2193
Emailoffice@mitev-engineering.com
Работно време: Понеделник - Петък: 08:00 ч : 17:30 ч

Локация

©2021 All Rights Reserved. Designed By TouchPoint